دریافت فرم خام گزارش کار آموزی هلدینگ پتروپالایش اصفهان

دریافت فرم خام گزارش کار آموزی هلدینگ پتروپالایش اصفهان

فرم خام گزارش کار آموزی هلدینگ پتروپالایش اصفهان

فرم خام گزارش کار آموزی پایان دوسال جهت ارئه به اداره آموزش:

شامل راهنمای محتوایی:

  1. مقدمه: شامل تاریخچه استخدام تا کارآموزی اهمیت واحد و سمت مربوطه در سازمان، اهم مسائل و کلیات گزارش است.
  2. معرفی واحد: شامل اهداف واحد در راستای استراتژی سازمان ، موقعیت واحد در سازمان از نظر نمودار سازمانی ، محصول تولیدی یا خدماتی واحد ، ظرفیت تولید یا خدمات ، گردش مواد و شرح فرآیند واحد ، تکنولوژی یا روش کار ، ارتباط با دیگر واحد ها
  3. شرح وظایف سمت : شامل فعالیت ها و وظایفی است که از شاغل در زمان تصدی آن سمت انتظار می رود.
  4. ریسک ها: شامل فهرستی از مخاطرات شغلی (خطرات و آسیب هایی که شاغل در انجام وظایف با آن روبرو است)، جنبه های زیست محیطی فعالیت های کاری شاغل و همچنین فرصت ها و تهدیدهای فرآیند کاری است.
  5. شنایی با اطلاعات مدون اداره: نحوه نگهداری ، طبقه بندی و بایگانی سوابق کاغذی یا الکترونیکی (بانک های اطلاعاتی) در اداره مربوطه می باشد. در این راستا لازم است کارآموز فرم مربوطه STC-FM-09)) تکمیل شده در اداره را مشاهده و با آن آشنا شده باشد.
  6.  اهم آموخته ها و بسته های دانشی: شامل معرفی حداقل یک مورد منتج از مطالعه جزوه کتاب، دوره های آموزشی، کارآموزی، و تجربه حاصل از فعالیت های روتین، تجربه های حضور در پروژه ها و تعمیرات اساسی و مطالعه موردی بر اساس علاقه شخصی مرتبط با وظایف سازمانی کارآموز است. در نگارش بسته های دانشی موارد شرح مسئله ، علت بروز مسئله ، پیشنهاد برای رفع آن ، نقاط قوت و ضعف و پیشنهاد اجرا شده مطرح گردد.
  7. پیشنهاد های ثبت شده در سامانه نظام پیشنهادها: در این قسمت کارآموز فهرستی را از پیشنهاد های مرتبط با وظایف کاری که در طی مدت زمان اشتغال خود در سمت مورد نظر در سامانه نظام پیشنهادات ثبت نموده است ارائه می نماید این فهرست شامل شماره و عنوان پیشنهاد وضعیت پیشنهاد (اجرا شده/منتظر اجرا/امکان ‌سنجی اجرا/کارشناسی/رد) و نقاط قوت و قابل بهبود پیشنهاد های اجرا شده می باشد.
  8. پیشنهادهای کاربردی و ارائه موارد بهبود: در پایان گزارش، ضمن نتیجه گیری از گزارش کارورزی ، پیشنهاد های کاربردی در رابطه با انجام وظایف و تجربه های کارآموز که تاکنون در سیستم ثبت نشده و می‌تواند به عنوان موارد قابل بهبود ، مطرح شود ، ارائه میگردد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: