دریافت طرح کشت و تولید به لیمو

دریافت طرح کشت و تولید به لیمو

طرح کشت و تولید به لیمو

به لیمو درختچه بومی آمریکای جنوبی، شیلی، پرو و آرژانتین می باشد که اولین بار توسط اسپانیایی ها در سال ۱۷۸۴ میلادی از آمریکای جنوبی به اروپا آورده شد و امروزه به علت زیبایی و عطر دلپذیری که دارد در بیشتر کشورها پرورش داده می شود. این گیاه آن چنان عطر دلنشینی دارد که همیشه به عنوان یک گیاه معطر در باغ های سلطنتی اسپانیا کشت می شده است.
نام علمی این گیاه به افتخار اگوستین لیپی (Augustin Lippi) طبیعی دان ایتالیایی قرن هفدهم نامگذاری شد؛ زیرا وی به آمریکای جنوبی سفر کرد و گیاه را با خود به اروپا برد، وی در سال های (۱۶۷۸ تا ۱۷۰۴) در حبشه به قتل رسید.
citriodora به معنای شبه لیمو است که به خاطر بویش که شبیه لیمو است، این نام را روی آن نهادند. از برگ های آن اسانس به لیمو می گیرند که در صنعت عطرسازی کاربرد دارد. در ایران به علت بوی مطبوع برگ در بین باغبانان به لیمو و در عربی لویزه نامیده می شود. قسمت مورد استفاده به لیمو، برگ های آن است که بویی شبیه لیمو دارند؛ که اگر به حالت تازه توسط دست فشرده شود، بویی مطبوع از آن متصاعد می گردد؛ ولی پس از خشک شدن، از عطر آن کاسته می شود. پودر برگ گیاه به لیمو به رنگ سبز مات و دارای بوی معطر و طعم آن تند و کمی تلخ است.

 

» فهرست مطالب:

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • رده بندی و مشخصات گیاه شناسی
  •  گونه های دیگری از lippia
 • مواد موثره
  • ترکیب های عمده شناسایی شده در برگ
  • ترکیب های عمده شناسایی شده در گل
  • ترکیبات به لیمو و خواص دارویی آن ها
 • شرح شغل
  • اهداف کلان و خرد کسب و کار
 • فرآوری و کاربرد به لیمو در زمینه اقتصادی و تجاری
 • استفاده دارویی گیاه به لیمو
  • اثرات آلرژی زا و تاثیرات جانبی
  • موارد احتیاط
  • مصارف پزشکی
 • خاستگاه و پراکنش به لیمو
 • نیازهای اکولوژیکی به لیمو
 • توصیه های کودی و اثر عوامل خاکی بر به لیمو
 • آماده سازی زمین به لیمو
 • روش کاشت و تکثیر گیاه به لیمو
 • روش تکثیر به لیمو
  • قلمه گیری
   • انتقال قلمه ریشه دار به زمین اصلی
  • پیشنهاد
 • داشت، مراقبت و نگهداری به لیمو
 • آبیاری
  • دور آبیاری: ۱۰-۵ روز
 • مبارزه با علف های هرز
 • بیماری های به لیمو
 • آفات به لیمو
  • شپشک آرد آلود
  • مگس سفید
 • تغذیه شبگزهای گل از پوره مگس سفید
 • راه های مبارزه با کنه تارعنکبوتی
 • برداشت محصول و خشک کردن به لیمو
 • ارزش و اهمیت اقتصادی گیاهان دارویی
 • توجیه اقتصادی کاشت گیاه به لیمو
 • افت وزن به لیمو
 • وزن برگ گیاه دارویی به لیمو
 • بازاریابی
  • سازمان بازاریابی
  • نتیجه
  • بررسی رقبا
   • تجزیه و تحلیل
   • تجزیه و تحلیل رقبا و خط مشی های بازاریابی رقابتی
  • محیط رقابتی
   • لیست رقبا
  • تحلیل اقتصادی
 • مدیریت مالی
  • Present Value (ارزش کنونی)
  • توجیه اقتصادی برای دوره پنج ساله
 • پیشنهادات
 • فهرست منابع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: