دریافت طرح پرورش و تولید کفشدوزک

دریافت طرح پرورش و تولید کفشدوزک

طرح پرورش و تولید کفشدوزک

کفشدوزک ۷نقطه ای یا پینه دوز که در زبان انگلیسی Ladybug=ladybeetle=ladybrid beetle  نامیده می شوند و گاهی اوقات نیز C-7 نامیده می شود. یکی از معروف ترین و مشهورترین گونه های پرداتور می باشد که در مبارزه بیولوژیک کاربرد زیادی دارد. لارو و حشرات بالغ از انواع Aphids، شپشک ها، پسپل ها، Spider mites، تخم و لارو جوان سایر حشرات تغذیه
می کنند.
کنترل بیولوژیک آفت در ایران قدمتی بیش از ۵۰ سال دارد که به کنترل شپشک ها با استفاده از کفشدوزک در شمال باز می گردد. این تلاش ها ادامه داشته و در مهر و موم های اخیر مورد توجه بیشتری نیز قرارگرفته است. کنترل بیولوژیک؛ استفاده از پارازیتوئیدها، پرداتورها، پاتوژن ها، آنتاگونیست ها و یا میکروارگانیسم های رقیب برای کاهش جمعیت یک آفت، به طوری که آفت فراوانی کمتری داشته باشد و خساراتی کمتر از آنچه ممکن می بود وارد سازد. کنترل بیولوژیک ممکن است با دخالت هدفمند انسان صورت پذیرد یا نتیجه عملی یک نیروی طبیعی خودجوش باشد. کنترل بیولوژیک ممکن است برای پایین آوردن جمعیت آفت مزارع یا جنگل ها یا برای تعدیل ناهماهنگی های به وجود آمده در اثر ورود یک عامل جدید به محیطی طبیعی صورت پذیرد. البته همه روش های غیر شیمیایی، کنترل بیولوژیکی محسوب نمی شوند.
اصلاح نژاد گیاهان، مبارزه زراعی و کاربرد مواد شیمیایی علامتی اگر با قصد تأثیرگذاری بر آفت به کار رود، کنترل بیولوژیک نیست. این موارد زمانی کنترل بیولوژیک محسوب می گردند که با هدف حمایت از دشمنان طبیعی به کار گرفته شوند. برای مثال اصلاح نژاد گیاهان به صورتی که برای آفات مسموم کننده بوده یا به طریق دیگری موجب کاهش جمعیت آفات گردد، مبارزه بیولوژیک نیست؛ اما اگر این اصلاح باهدف به وجود آوردن شرایطی بهتر برای زندگی و بقای پارازیتوئیدها یا پرداتورها و فراهم شدن شرایط برای میزبان یابی و حمله به آفات باشد، مبارزه بیولوژیکی به شمار می رود.
مواد شیمیایی حاصل از عصاره گیاهان یا میکروب ها که علیه آفات به کار می برند نیز مبارزه بیولوژیک نیست؛ بلکه کنترل بیولوژیک یعنی پدید آوردن مجموعه ای که در آن جمعیت یک گونه توسط افرا گونه ای دیگر با مکانیزم هایی نظیر شکارگری، پارازیتیسم، بیماری زایی یا رقابت محدود می شود.

 

» فهرست مطالب:

 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • فصل اول: کلیات
  • کنترل بیولوژیک
  • روش های مبارزه بیولوژیک
   • نمونه ای از مبارزه بیولوژیکی موفق با آفات
  • معرفی انواع کفشدوزک ها
   • کفشدوزک ۷نقطه ای یا پینه دوز
   • Morphology
   • ویژگی های حشرات کامل
    • تخمگذاری (Oviposition)
    • جفت گیری (Copulation)
    • طول عمر (Longevity)
     • تخم کفشدوزک ۷نقطه ای
     • لارو کفشدوزک ۷نقطه ای
     • شفیره کفشدوزک ۷نقطه ای
   • بیولوژی
   • رژیم غذایی و ترجیح طعمه
   • خصوصیات رفتاری کفشدوزک
   • استفاده در کنترل جمعیت شته ها
   • کفشدوزک Cryptolaemusmontrouzieri
   • میزبان های کفشدوزک کریپتولموس
  • کاربرد توام کفشدوزک کریپت و آفت کش ها در باغ های آلوده به آفات
  • محسنات کفشدوزک ها
 • فصل دوم: تشریح فنی نحوه پرورش کفشدوزک در انسکناریم
  • پرورش کفشدوزک
  • نخستین قدم، تهیه غذا
   • همخواری
  • نحوه پرورش
  • لوازم و امکانات مورد نیاز
  • فرصت ها و تهدیدها
  • توصیه فعالان
 • فصل سوم: توجیه اقتصادی پرورش کفشدوزک در انسکناریم
  • برآورد اقتصادی پرورش کفشدوزک
  • امکانات و شرایط
  • تجزیه و تحلیل اقتصادی
   • تعیین ریسک های کسب و کار
   • تجزیه و تحلیل بازار- بازاریابی
    • بررسی رقبا
    • تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضا
   • بررسی قیمت
  • رویه های تولید (وضع موجود)
  • سرمایه گذاران و سهامداران اصلی
  • مدیریت نیروی انسانی
  • نحوه اخذ مجوزهای قانونی
  • بررسی وضعیت ایران در بازارهای جهانی
   • عمده ترین خریداران عوامل بیولوژیک
  • مشکلات عمده در زمینه تولید و صادرات گیاهان دارویی
   • بازار داخلی
  • تحلیل ریسک

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: