دریافت طرح سالانه هنر (پایه سوم دبستان)

دریافت طرح سالانه هنر (پایه سوم دبستان)

طرح سالانه هنر (پایه سوم دبستان)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

بافت ها

– طبیعت را به عنوان بخشی از خلقت پروردگار دوست دارد .

– تفاوت بصری و لمسی را درک می کند .

– تفاوت های ابزار و وسایل مختلف نقاشی برای بیان افکار و احساسات را بشناسد .

– در کاربرد ابزار و وسایل مختلف نقاشی مهارت داشته باشد .

– در مشاهده پدیده های طبیعی پیرامون خود مهارت دارد .

 

وسایل مورد نیاز

 • مداد رنگی
 •  آبرنگ
 • گواش
 • پاستل گچی یا روغنی
 • انواع کاغذ و مقوا

 

فعالیت های دانش آموزان

 • گروه بندی آنها به گروه های ۳ یا ۵ نفره
 • کشیدن نقاشی با موضوع آزاد وبحث و تبادل نظر راجع به بافت نقاشی ها و تفاوت آن ها
 • بردن دانش آموزان به طبیعت وبحث و تبادل نظر راجع به محیط اطرافشان
 • لمس کردن و شیندن صداهای اطرافشان
 • اجرای نمایش بدون کلام با موضوع نرمی و زبر

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: