دریافت طرح درس ۲۱ مطالعات سوم دبستان (جهت های اصلی)

دریافت طرح درس ۲۱ مطالعات سوم دبستان (جهت های اصلی)

طرح درس ۲۱ مطالعات سوم دبستان (جهت های اصلی)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

اهداف جزئی:

  • آشنایی با جهت های اصلی
  • آشنایی با  قطب نما
  •  آشنایی با  جهت های جغرافیایی اصلی در محیط واقعی و همچنین روی تصاویر

 

اهداف رفتاری:

  • جهت های اصلی (شمال و جنوب، شرق و غرب) را در محیط واقعی بیابند و نشان دهند.
  • جهت های اصلی را روی تصویر یا نقشه نشان دهند.
  • قطب نما را بشناسد و کاربرد آن را بداند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: