دریافت طرح درس معیار من در انتخاب دوست چیست؟ | تفکر و سبک زندگی هفتم

دریافت طرح درس معیار من در انتخاب دوست چیست؟  | تفکر و سبک زندگی هفتم

طرح درس معیار من در انتخاب دوست چیست؟ | تفکر و سبک زندگی هفتم

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

اهداف  

از دانش آموزان انتظار می رود که در پایان این درس :

  • درباره اهمیت داشتن دوست توضیح دهند.
  • راه های برقراری ارتباط دوستی با دیگران را بیان کنند.
  • معیارها و ملاک های یک دوست خوب را فهرست نمایند.
  • رفتارهایی که باعث تقویت دوستی ها می شود را بیان کنند.
  • رفتارهایی که باعث تضعیف دوستی ها می شود را بیان نمایند.
  • بادوستان خود به طور منطقی و عاقلانه رفتار کنند.
  • دوستان خود را با تفکر و با در نظر گرفتن ویژگی های مثبت انتخاب نمایند.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: