دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (چه عواملی موجب گسترش علوم‌ و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟ )

دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (چه عواملی موجب گسترش علوم‌ و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟ )

طرح درس مطالعات ششم دبستان (چه عواملی موجب گسترش علوم‌ و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟ )

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

هدف کلی

آشنایی با عوامل گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی

اهداف جزئی

انتظار می رود که شاگردان بعد از پایان درس بدانند :
• عواملی مانند تعالیم دین اسلام ،تجارت و بازرگانی،ترجمه و … موجب گسترش علوم در دوره ی اسلامی شد
• دو تن از امامانی که در توسعه علوم و تربیت دانشمندان دینی نقش بسزایی داشتند
• اسطرلاب وسیله ای است که در آن زمان با آن موقعیت ستاره ها و به دنبال آن قبله مشخص می شد
• ترجمه آثار علمی ملت های ایران و یونان به گسترش علوم کمک کرد. فرمانروایان،تجار و بازرگانان و صنعت کاغذ سازی چگونه به پیشرفت علمی مسلمانان کمک کرد
• دانشگاه ها،کتاب خانه ها،نظامیه ها،رصد خانه ها و بیمارستان ها از جمله مراکز علمی جهان اسلام بوده است.

 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: