دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟)

دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟)

طرح درس مطالعات ششم دبستان (چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

هدف کلی

آشنایی باسلسله صفویان به عنوان یکی از سلسله های ایران

اهداف جزئی

انتظار می رود که شاگردان بعد از پایان درس بدانند:
• دولت صفویه را به عنوان یکی از سلسله های ایران بشناسند
• پایتخت صفویان در زمان شاه عباس اول را بشناسند
• موسس سلسله صفویان را بشناسند.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: