دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (ویژگی های دریاهای ایران)

دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (ویژگی های دریاهای ایران)

طرح درس مطالعات ششم دبستان (ویژگی های دریاهای ایران)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

هدف کلی

آشنایی با دریاهای ایران و ویژگی های آن

اهداف جزئی

انتظار می رود دانش آموزان بعد از پایان درس بدانند:
۱ -با موقعیت آب های اطراف ایران آشنا شوند و روی نقشه نشان دهند.
۲ -ویژگی های دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان را بیان کنند.
۳ -در باره ی اهمیت و نقش خلیج فارس و تنگه هرمز بحث کنند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: