دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف)

دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف)

طرح درس مطالعات ششم دبستان (محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

هدف کلی

آشنایی با چگونگی چرخه تولید،رشد ومصرف محصولات کشاورزی

اهداف جزئی

انتظار می رود دانش آموز پس ازپایان درس بتواند:
۱ – دو فعالیت مهم کشاورزی را بشناسد .
۲ -مفهوم زراعت وباغداری را تعریف کند و مثال بزند.
۳ -محصولات کشاورزی را از نظر تنوع در کشورمان دسته بندی کند وبرای هرگروه مثال هایی را ارائه می دهد .
۴ – پراکندگی محصولات کشاورزی را روی نقشه نشان می دهد .
۵ -تفاوت کشت گلخانه ای رابا کشت معمولی بداند .وبامثال بیان کند.
۶ – فرایند تولید تامصرف محصولات کشاورزی را می داند .
۷ -سفارش خداوند واولیا رادرباره اسراف بیان کند
۸ – شرایط کشت انواع محصولات کشاورزی را بیان می کند .
۹ -درباره حدیث امام صادق ومفهوم آن توضیح می دهد و خود نیز درباره اهمیت کشاورزی حدیثی را به کلاس ارائه می دهد
۱۰ -انواع خشکبار صادراتی ایران رانام می برد .
۱۱-درباره مصرف بهینه مواد صحبت می کند .
۱۲-نمودارهای مربوط به محصولات کشاورزی راترسیم کرده ومی خواند.
۱۳ -مهارت خلاقیت وکاوشگری در هنگام بیان مفاهیم درس را کسب می کند
۱۴ -دانش آموز کشاورزی را به عنوان یک شغل پاک وشریف می داند وبه کشاورزان با احترام می نگرد.
۱۵-دانش آموز هنگام مصرف نعمتهای الهی خصوصا تولیدات کشاورزی شکر الهی رابه جای می آورد

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: