دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (خرمشهر در دامان میهن)

دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (خرمشهر در دامان میهن)

طرح درس مطالعات ششم دبستان (خرمشهر در دامان میهن)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

هدف کلی

آشنایی با دفاع مقدس و آزادسازی خرمشهر

اهداف جزئی

انتظار می رود که شاگرد آن بعد از پایان درس بدانند :
حیطه شناختی : با شهر خرمشهر آشنا شوند – بدانند چگونه از چنگال دشمن آزاد شد

حیطه عاطفی : به شهر خرمشهر علاقه مند شوند – مقاومت مردم خرمشهر را ستایش کنند.

حیطه مهارتی : بدانند که خرمشهر یکی شهرهای مرزی و بندی و مهم در ایران و استان خوزستان می باشد.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: