دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (برنامه روزانه ی متعادل)

دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (برنامه روزانه ی متعادل)

طرح درس مطالعات ششم دبستان (برنامه روزانه ی متعادل)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

هدف کلی

آشنایی با تنظیم برنامه ی روزانه متعادل

 

اهداف جزئی

انتظار می رود که شاگردان بعد از پایان درس بدانند :

• وقت طلاست و نباید آن را هدر دهیم

• نمودار طبیعی برنامه روزانه چگونه نموداری است

• یک برنامه روزانه شامل چه بخش هایی است

• یک برنامه متعادل چه برنامه ای است

• برنامه متعادل چه ویژگی هایی دارد

• نماز ودعا چه تاثیری در زندگی روزانه دارد

• کم خوابی چه پیامدی در برنامه روزانه دارد

• تفریح و سرگرمی برای انسان لازم است

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: