دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (انرژی را بهتر مصرف کنیم)

دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (انرژی را بهتر مصرف کنیم)

طرح درس مطالعات ششم دبستان (انرژی را بهتر مصرف کنیم)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

هدف کلی

آشنایی با انرژی های نو و چگونگی مصرف بهینه آنها

اهداف جزئی

انتظار می رود که شاگردان بعد از پایان درس بدانند:
• انرژی های نو چه هستند؟
• انرژی های قابل تجدید را نام ببرند
• انرژی غیر قابل تجدید با انرژی های قابل تجدید چه تفاوتی دارند؟
• چرا انرژی های نو را جایگزین سوخت های فسیلی کرده اند؟
• در کشور ما چگونه از انرژی های نو استفاده شده است؟
• چگونه از انرژی باد انرژی الکتریکی تولید می کنند؟
• انرژی هسته ای چگونه پدید می آید؟
• فرق انرژی هسته ای با سایر انرژی ها چیست؟
• مهمترین نیروگاه اتمی ایران در کجا واقع شده است

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: