دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (اصفهان نصف جهان)

دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (اصفهان نصف جهان)

طرح درس مطالعات ششم دبستان (اصفهان نصف جهان)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

هدف کلی

وجه وترغیب دانش آموزان به دقت در آثار تاریخی وفرهنگی ایران واصفهان ومشاهده دقیق آن ها .

اهداف جزئی

انتظار می رود که دانش آموزان بعداز پایان درس:

  • دلیل معروفیت اصفهان را به عنوان نصف جهان بدانند.
  • روی نقشه گردشگری موقعیت مکان های تاریخی ایران وهمچنین اصفهان را بدانند ومشخص کنند
  • مدارک وشواهد تاریخی را بررسی ومقایسه کنندخط زمان را بخوانند یا مواردی را روی آن بگذارند
  • برای یک دوست فرضی در باره اصفهان کارت پستالی درست کنند
  • علل رونق هنر ومعماری در دوره صفویه را روی یک نمودار علت و معلول را نشان دهند .

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: