دریافت طرح درس قاره آمریکا (مطالعات اجتماعی هشتم)

دریافت طرح درس قاره آمریکا (مطالعات اجتماعی هشتم)

طرح درس قاره آمریکا (مطالعات اجتماعی هشتم)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

هدف کلی

آشنایی فراگیران با در این درس بتوانند نوع آب و هوا ، اقتصاد ، ناهمواری ها و موقعیت و وسعت قاره و گردشگری قاره آمریکا را بدانند

اهداف جزئی

  • موقعیت قاره آمریکا را بروی نقشه پیدا و قاره های امریکای شمالی و جنوبی را تفکیک کند
  • فراگیر بداند دلیل حفر کانال پاناما چه بوده است
  • فراگیر رشته کوههای امریکای شمالی و جنوبی (پیر و جوان) را نام ببرد
  •  فراگیر انواع آب و هوا در قاره آمریکا را بشناسد و بیابان و رودهای انرا نام ببرد
  • فراگیر دین / اقتصاد / و نژاد در قاره امریکا را بشناسد
  • فراگیر با فعالیت کشورهای آمریکای لاتین آشنا شود
  • بتواند جاذبه های گردشگری امریکا را نام ببرد

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: