دریافت طرح درس علوم چهارم دبستان (جانوران بی مهره)

دریافت طرح درس علوم چهارم دبستان (جانوران بی مهره)

طرح درس علوم چهارم دبستان (جانوران بی مهره)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

هدف کلی:

  • دانش اموزان با جانوران بی مهره آشنا شوند

 

اهداف جزئی:

  • دانش اموزان در فرآیند آموزش و تدریس معلم:
  • جانوران بی مهره را بشناسند
  • انواع بند پایان را تشخیص دهد و برای هر یک مثالی بزنند
  • فواید و زیان های حشرات بیان کنند
  • دوره ی زندگی کرم کدو را شرح دهد

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: