دریافت طرح درس ریاضی دوم دبستان (مقایسه اعداد سه رقمی)

دریافت طرح درس ریاضی دوم دبستان (مقایسه اعداد سه رقمی)

طرح درس ریاضی دوم دبستان (مقایسه اعداد سه رقمی)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

حیطه شناختی:

  • دانش آموز دو عدد سه رقمی را با یکدیگر مقایسه می کند و به ارزش رقم ها پی می برد.
  • دانش آموز به کمک چینه دسته­ های صدتایی و ده­تایی درست می کند و به یکدیگر تبدیل می کند.
  • دانش آموز عدد سه رقمی را بسازد و گسترده ­ی یک عدد سه رقمی را می تواند به نمایش گذارد.
  • دانش ­آموز می تواند از روی سکه عدد سه رقمی را بیان کند.
  • دانش­ آموز می تواند با مهارت کلامی عدد سه رقمی را تعریف و بازنمایی کند.
  • دانش ­آموز شیوه ­ی مقایسه ­ی اعداد سه رقمی را با استدلال توضیح می ­دهد.

حیطه مهارتی:

  • دانش­ آموز دو عدد سه رقمی را از روی شکل، تصویر چینه، از روی جدول با هم مقایسه می کند.
  • دانش ­آموز عدد سه رقمی را از جدول ارزش مکانی استخراج می­کند.
  • دانش ­آموز می تواند اعداد سه رقمی را بخواند و با هم مقایسه کند.

حیطه نگرشی:

دانش ­آموز به سوالات کتاب با علاقه پاسخ می­دهد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: