دریافت طرح درس رسانه‌ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما | تفکر و سبک زندگی هشتم

دریافت طرح درس رسانه‌ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما | تفکر و سبک زندگی هشتم

طرح درس رسانه‌ها و تأثیرات آنها بر زندگی ما | تفکر و سبک زندگی هشتم

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

هدف کلی

  • شناخت انواع رسانه ها و تفکر و تعقل در مورد محتوا و برنامه‌های آنها و مهارت استفاده درست از رسانه براساس ارزش های اسلامی و هنجارهای پسندیده اجتماعی

اهداف جزئی

  • انواع رسانه ها را بداند.
  • انواع رسانه ها را از نظر کارکرد و تأثیر با یکدیگر مقایسه کند.
  • محاسن و محدودیت های رسانه های جمعی را بداند
  • مفهوم سواد رسانه ای را بداند.
  • مهارتهای بهره گیری از رسانه را داشته باشد.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: