دریافت طرح توجیهی ایجاد واحد صنعتی تولید روغن از دانه های کلزا

دریافت طرح توجیهی ایجاد واحد صنعتی تولید روغن از دانه های کلزا

طرح توجیهی ایجاد واحد صنعتی تولید روغن از دانه های کلزا

تولید روغن از دانه های کلزا که موضوع بررسی ارزیابی اقتصادی این طرح می باشد به دلیل آنکه از اهمیت و ارزش ویژه­ای برخوردار است، بایستی مورد بررسی و ارزیابی عمیق اقتصادی قرار گرفته و جهت اجرای این امر می باید چهار اصل زیر را همواره مد نظر گرفته و آنها را بکار ببریم.

محدود بودن منابع و زمان باعث می شود که هر سرمایه گذاری از منابع موجود (زمان، سرمایه) و در دسترس خود به صورت مناسب و بهینه استفاده نموده و آنها را در مناسبترین راه بکار ببرد. عدم استفاده بهینه، صحیح و علمی از منابع موجود, نه تنها فرصتها را از دست سرمایه گذاران می گیرد، بلکه إمکان دارد زیانهای هنگفتی و غیر قابل جبرانی را برای آنها به بار آورد، لذا به منظور جلوگیری از اینگونه ضررها و زیانها و همچنین استفاده بهینه از منابع موجود و بلاخص سرمایه، ضروری است قبل از اجرای هر طرح و با کمک معیارها و ضوابط منطقی و علمی هر طرح و یا پروژه ای را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

در ابتدا این طرح، ابتدا شناختی کلی نسبت به دلایل انجام مطالعات فنی و اقتصادی طرحها یافته و سپس به معرفی نحوه محصولات ارائه شده و دلایل و موارد کاربرد آن و ارائه پروسه اجرای طرح می­پردازیم و در قدم بعد با استفاده از روابط ریاضی و قوانین ارزیابی اقتصادی طرحها, با توجه به میزان سرمایه­ گذاری مورد نیاز اجرای این طرح, میزان برگشت سرمایه را محاسبه و ارائه می­نمائیم.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: