دریافت طرح تاسیس آموزشگاه علمی آزاد

دریافت طرح تاسیس آموزشگاه علمی آزاد

طرح تاسیس آموزشگاه علمی آزاد

رشد سریع جمعیت در دهه های ١٣۵٠ و ۶٠ موجب تغییر در ساختار جمعیتی کشور گشته است به گونه ای که جمعیت ایران تبدیل به جوان ترین جمعیت در میان ملل جهان شده است. درعین حال این موضوع موجب بروز برخی مشکلات در ساختار اجتماعی مانند رشد بی رویه متقاضیان کار از سویی و جذب سهم عمده ای از بودجه کشور به امور جاری نظیر تامین بهداشت و آموزش همگانی از دیگر سو شده است که این انر نیز به نوبه خود سبب افت در روند رو به رشد زیر ساخت های عمرانی و صنعتی و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری شده است.
از دیگر سو خیل جمعیت جویای کار به منظور مقابله با معضل بیکاری ، روی به مدرک گرایی آورده و تنها راه اشتغال مناسب را در ادامه تحصیل و راهیابی به مراکز آموزش عالی یافته اند. در این رهگذر ، آزمون ورودی دانشگاه های کشور اهمیتی فزاینده یافته است ، به نحوی که حساسیت زیاده از حد دانش آموزان و خانواده ها به این مساله موجب شده است عده زیادی افراد فاقد تخصص های مرتبط ، گام به وادی آموزش دروس برای داوطلبان آزمون سراسری نهند و در این میان به کسب منافع خود بپردازند.

  • موضوع طرح: آموزشگاه علمی آزاد
  • ظرفیت طرح: ١٢۴٨٠٠ ساعت آموزش – نفر
  • محل اجرای طرح: قابل اجرا در مناطق شهری سراسر کشور
  • سرمایه گذاری کل: ۴٧۴ میلیون ریال
  • سهم آورده متقاضی: ۵۴ میلیون ریال
  • سهم تسهیلات: ۴٢٠ میلیون ریال
  • دوره بازگشت سرمایه: پانزده ماه
  • اشتغالزایی: پانزده نفر

با این اوصاف ، آموزشگاه های آزاد علمی می توانند ضمن استفاده از نیروهای تحصیلکرده و دارای صلاحیت، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای آموزشی داوطلبان ، سهمی در اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی داشته و بازده مناسبی نیز از این فعالیت اقتصادی – فرهنگی ببرند. ضمن اینکه با افزایش نسبت دختران در میان داوطلبان ورود به دانشگاه ها به بیش از نیمی از کل داوطلبان، احداث آموزشگاه های آزاد علمی دخترانه در قالب تعاونی های بانوان دارای توجیه مناسب اقتصادی خواهد بود.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: