دریافت طرح تاسیس آموزشگاه رانندگی

دریافت طرح تاسیس آموزشگاه رانندگی

طرح تاسیس آموزشگاه رانندگی

افزایش جمعیت، رشد شهر نشینی و تمایل به مهاجرت به شهرها موجب رشد بی رویه شهرها شده است و به تبع آن مسافت مسافرت های درون شهری شهروندان افزایش یافته و آنان را ناگزیر به استفاده از وسایل نقلیه موتوری نموده است. از دیگر سو، فرسودگی ناوگان محدود حمل و نقل عمومی موجب عدم تمایل افراد به استفاده از این گونه وسایل شده و موجبات استفاده وسیع تر از وسایل نقلیه شخصی را فراهم می آورد.
از طرف دیگر، با توجه به عدم وجود فرهنگ صحیح ترافیک در سطح کلانشهرها و رعایت نشدن آیین نامه رانندگی که ناشی از ناکافی بودن آموزش عملی رانندگی پیش از صدور گواهینامه است، شاهد اتلاف وقت شهروندان در ساعات پرازدحام رفت و آمد هستیم که منجر به تحمیل هزینه های بسیار سنگینی بر اقتصاد ملی می گردد.
علاوه بر این مطلب، رعایت نکردن اصول صحیح رانندگی، موجب شده است آمار تصادفات رانندگی ایران، بالاترین رتبه را در بین ملل جهان کسب کند. چنانکه مطابق آمار رسمی در سال ١٣٨٠ بیش از هفده هزار نفر از هم میهنانمان در تصادفات رانندگی جان باخته اند.

  • موضوع طرح: آموزشگاه رانندگی
  • ظرفیت طرح: ۱۶۰۰ نفر هنرآموز در سال ( ده دستگاه اتومبیل آموزشی )
  • محل اجرای طرح: قابل اجرا در مناطق شهری سراسر کشور
  • سرمایه گذاری کل: ۹۲۰/۵ میلیون ریال
  • سهم آورده متقاضی: ۱۰/۵ میلیون ریال
  • سهم تسهیلات: ۸۲۰ میلیون ریال
  • دوره بازگشت سرمایه: چهارده ماه
  • اشتغالزایی: سیزده نفر

مطالب فوق الذکر لزوم آموزش کامل و صحیح رانندگی برای متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی را آشکار می سازد. ضمن اینکه با توجه به ترکیب جوان جمعیت کشور و تعداد زیاد این متقاضیان از یک سو و قوانین نوین اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مبنی بر آموزش اجباری رانندگی در آموزشگاه ها برای صدور گواهینامه توسط این اداره و یا آموزشگاه های رانندگی از دیگر سو بازده مناسب اقتصادی برای این فعالیت متصور است. همچنین با عنایت به نرخ بیشتر دختران در دوره های آموزشی این آموزشگاه ها، اجرای چنین طرحی در قالب تعاونی های بانوان دارای مزیت بیشتری خواهد بود.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: