دریافت شناسایی سرفصل های مهم سیستم اطلاعات حسابداری و مدیریت

دریافت شناسایی سرفصل های مهم سیستم اطلاعات حسابداری و مدیریت

شناسایی سرفصل های مهم سیستم اطلاعات حسابداری و مدیریت

 امروزه در دنیای تجارت با حجم بالایی از اطلاعات و داده ها روبه رو هستیم.دستاوردهای جدید در تکنولوژی اطلاعات به سازمان ها توانایی دسترسی و ذخیره سازی اطلاعات را به شکل موثر و کارآمدی می دهد.در هر صورت فاصله زیادی میان انبوه داده ها و استفاده از آن ها وجود دارد. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان کلید موفقیت سازمان ها در محیط کسب و کار امروزه بسیار متحول گشته است. چنانچه سیستم اطلاعات حسابداری در حوزه حسابداری مدیریت توانایی تهیه اطلاعات به موقع و سریع را برای مدیران کسب و کار نداشته باشد.

موفقیت سازمان ها در محیط رقابتی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. برای مقابله با رقبا و رشد استراتژی های بلندمدت، سیستم اطلاعات حسابداری می باید از تکنیک های هوش کسب وکار برای تهیه اطلاعات مالی بهنگام و به صرفه بهره جوید.

دراین تحقیق با استفاده از روش مطالعه اسنادی با مراجعه به پژوهش ها و مقالات و کتاب های مرتبط به بررسی برخی از معیارها و شاخص های کاربردی در زمینه سیستم اطلاعات حسابداری و مدیریت اقدام شده است.

سیستم اطلاعاتی حسابداری سیستمی است که وظیفه جمع آوری داده، پردازش، طبقه بندی و گزارشگری وقایع مالی را با هدف تهیه اطلاعات مربوط به ثبت رویدادها و تصمیم گیری برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی یک سازمان عهده داراست .

به جرات می توان گفت که هر تصمیم مدیریت، آثار و نتایج مالی در پی داشته و مدیران  برای  اداره فعالیت روزمره، تدوین راهبرد های آینده و ارزیابی عملکرد گذشته به اطلاعات حسابداری نیاز دارند که به طور خاص سطح کیفیت اطلاعات موضوعی حیاتی برای تمام فرآیندهای حسابداری شناخته شده است و این موضوع دارای تاثیر قابل توجهی در فرآیند تصمیم گیری در کسب وکار است. وظیفه تهیه این اطلاعات و پردازش آنها به عهده سیستم اطلاعات حسابداری است . براین اساس این سیستم جزو سیستم های اصلی و اساسی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) به شمار می روند .

لازم به ذکر است که امروزه سازمان های برزگ تکیه شدیدی به استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری خود در فرایند حسابداری دارند. جامعه نیز برای تامین نیازهای اطلاعاتی خود به طور روزافزون به سیستم های حسابداری وابستگی پیدا کرده است. و سیستم های اطلاعاتی حسابداری خود به طور وسیع درحال گسترش و پیچیدگی است . به موازات افزایش این پیچیدگی سیستم اطلاعاتی حسابداری و وابستگی جامعه بر این سیستم شرکت ها نیز با مخاطرات فزاینده ای در مورد سیستم های اطلاعاتی خود روبرو می شوند.

 

» فهرست مطالب:

سیستم اطلاعاتی چیست
ابعاد سیستم های اطلاعاتی
انواع سیستم های حسابداری
سیستم اطلاعاتی مدیریت  (MIS)
رابطه AIS با حسابداری و MIS
جایگاه AIS در MIS
عوامل تشکیل دهنده سیستم حسابداری
مراحل طراحی و اجرای سیستمهای اطلاعات حسابداری
امنیت سیستم اطلاعات
تخلفات و تهدیدات امنیتی در سیستم اطلاعات حسابداری
سیستم های هوشمند، رویکردی نوین در سیستم های اطلاعاتی حسابداری
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (Enterprise Resource Planning (ERP
تعریف ERP
مزایای پیاده‌سازی ERP
اجزای تشکیل دهنده سیستم های ERP
هوش تجاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری
نرم افزار هوش تجاری BI چیست؟
تکنیک های بهبود عملکرد سیستم هوش تجاری
رویکرد نوین نرم افزار حسابداری BI
تحلیل شبکه های اجتماعی در سیستم اطلاعات حسابداری
تحقیق های شرکت های شبکه ای
رایانش ابری
گونه‌های رایانش ابری

  1. ابر عمومی
  2. ابر گروهی
  3. ابر ترکیبی
  4. ابر خصوصی

انواع خدمات ابری
مخاطرات و ریسک های رایانش ابری
سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
بازاریابی
CRM تحلیلی و عملیاتی
تصمیم گیری و سیستم های اطلاعاتی
سیستم های پشتیبانی از سیستم
اینترانت ها و اکسترانت ها
تجارت الکترونیکی و اینترنت
انواع تجارت الکترونیکی

  1. تجارت الکترونیکی B2B
  2. تجارت الکترونیکی B2C
  3. تجارت الکترونیکی C2C

نقش تجارت سیار در کسب و کار امروزی
انواع داده ها و مدل های پایگاه داده
مدل های پایگاه داده
تقلب چیست؟
روشهای انجام تقلب در سیستم های حسابداری صورت های مالی
تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای
آمارهای تقلب رایانه ای
حسابرسی و ارزیابی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
مراحل کلی حسابرسی
سیستم اطلاعات حسابداری و  حسابرسی فناوری اطلاعات
منابع و مآخذ

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: