دریافت سوالاتی برای تخلیه ذهنی brain dump

دریافت سوالاتی برای تخلیه ذهنی brain dump

سوالاتی برای تخلیه ذهنی brain dump

تخلیه ذهنی، روشی است برای تخلیه و منظم کردن حالت روانی و ذهنی بوسیله نوشتن لیستی از افکار، ایده ها، کارها و وظایفی که در ذهنتان رژه می رود. بر روی کاغذ، یا ابزارهای دیجیتالی. وقتی برای مدتی فرصت نداشته باشیم تا ورودی های ذهنمان را مرتب و فایل بندی کنیم، تبدیل به کلاف سردرگمی می شوند که جلوی ورود اطلاعات جدید، ایده پردازی، پردازش اطلاعات قدیم و علنا درست فکر کردن را می گیرند. برای سازمان دهی این افکار، بهترین کار، عادت به نوشتن روزانه و مستمر این لیست است. وقتی به این کار عادت کنید، مثلا صبح به صبح یا شب به شب هر آنچه در ذهنتان است را بصورت لیست وار به کاغذ انتقال دهید، این لیست کوتاه و کوتاه تر می شود. تا جایی که معمولا به ۳ ،۴ مورد می رسد.

اما در ابتدا نوشتن این لیست می تواند ساعتها طول بکشد. حتی ممکن است چند روز بعد از اینکه احساس کردید همه چیز را انتقال دادید و تخلیه کردید، موارد جدیدی یادتان آمده و دوباره به این لیست رجوع کنید. هیچ مشکلی نیست. تا جایی تخلیه ذهنی انجام دهید که احساس سبک شدن کنید.

در این فایل ۱۸ صفحه ای، ۱۳ سوال مطرح شده اند که به جهت گیری افکارتان برای شروع عادت "تخلیه ذهنی" کمک میکند. برای هر سوال، یک صفحه خالی در نظر گرفته شده تا بتوانید آن را پرینت کرده و در همان فضا، به نوشتن بپردازید.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: