دریافت روش اجرایی HACCP

دریافت روش اجرایی HACCP

روش اجرایی HACCP

HACCP مخفف عبارت Hazard Analysis Critical Control Point است، به معنی تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط کنترل بحرانی. اگر بخواهیم بگوییم تعریف HACCP چیست، باید بگوییم HACCP سیستمی نظام مند است که به کسب و کارهایی که در زنجیره مواد غذایی فعالیت می کنند، کمک می کند تا خطرهای ویژه و اقدام های لازم برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی را شناسایی و کنترل کنند.

کاربرد موفق HACCP در سازمان، به تعهد و مشارکت کامل مدیریت و نیروی کارا نیازمند است تا زمانی که مدیر ارشد سازمان اعتقاد کامل به پیاده سازی نداشته باشد، این استاندارد نمی تواند تاثیر گذاری کامل را داشته باشد.

هدف از این روش تدوین طرح HACCP و تدوین و شناسایی نقاط کنترل بحرانی یا CCP می باشد.

براساس تعاریف انجام شده برای سطح خطرات تیم ایمنی وسلامت غذایی مواردی که از حد پذیرش بالاتر می باشد را طبقه بندی نموده و نقاط کنترل بحرانی (CCP) تعیین میشوند.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: