دریافت حل تمرین کتاب ریاضی عمومی ۲ کرایه چیان

دریافت حل تمرین کتاب ریاضی عمومی ۲ کرایه چیان

حل تمرین کتاب ریاضی عمومی ۲ کرایه چیان

در دوره های کاردانی فنی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برای بیش از پنجاه رشته درسی با عنوان های ریاضی عمومی ۱، ریاضیات عمومی ۲، ریاضیات کاربردی ارائه می گردد که حدود هفتاد درصد مطالب این کتاب جزء سر فصل آن ها می باشد و با توجه به نیاز رشته های مختلف محتوی هر فصل را باید عمیق تر یا سطحی تر مورد بررسی قرار داد. حق آن است که برای هر رشته، کتاب خاصی تدوین شود ولی این کار با توجه به تعداد زیاد رشته ها، بسیار دشوار و پرهزینه می باشد. با این شرایط مولف سعی کرده کتابی تدوین کند که قابل استفاده کلیه دانشجویان رشته های مختلف کاردانی باشد.

سرفصل‌ های کتاب ریاضیات عمومی ۲ :

 • فصل یکم: بردار ها
 • فصل دوم: هندسه تحلیلی در فضا
 • فصل سوم: توابع برداری
 • فصل چهارم: مختصات قطبی
 • فصل پنجم: توابع چند متغیره
 • فصل ششم: انتگرال های دوگانه
 • فصل هفتم: معادلات دیفرانسیل
 • فصل هشتم: تبدیلات لاپلاس
 • فصل نهم: دنباله و سری

این فایل حاوی حل تمرین کتاب ریاضی عمومی ۲ کرایچیان در ۹ فصل همراه با پاسخ های حل شده میباشد.

 • فصل ۱: ۲۶ صفحه با پاسخ
 • فصل ۲: ۳۶ صفحه با پاسخ
 • فصل ۳: ۳۳ صفحه با پاسخ
 • فصل ۴: ۱۳ صفحه با پاسخ
 • فصل ۵: ۳۳ صفحه با پاسخ
 • فصل ۶: ۲۶ صفحه  با پاسخ
 • فصل ۷: ۸۴ صفحه با پاسخ
 • فصل ۸: ۵۷ صفحه با پاسخ
 • فصل ۹: ۲۱ صفحه با پاسخ

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: