دریافت حل المسائل انتقال جرم و عملیات واحد | جان ریچاردسون

دریافت حل المسائل انتقال جرم و عملیات واحد | جان ریچاردسون

حل المسائل انتقال جرم و عملیات واحد | جان ریچاردسون

  • عنوان کتاب به فارسی: حل المسائل انتقال جرم و عملیات واحد
  • عنوان کتاب به انگلیسی: Coulson & Richardson’s Chemical Engineering, Volume 5: Solutions to Problems in Volumes 2 and 3
  • نویسندگان:جان بکهرست ، جان هارکر، جان ریچاردسون 
  • زبان: انگلیسی
  • ویرایش: جلد دوم (ویرایش پنجم)، جلد سوم (ویرایش سوم)
  • تعداد صفحه: ۳۴۸

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: