دریافت جزوه ژئوتکنیک لرزه ای دانشگاه امیرکبیر – دکتر میر حسینی

دریافت جزوه ژئوتکنیک لرزه ای دانشگاه امیرکبیر – دکتر میر حسینی

جزوه ژئوتکنیک لرزه ای دانشگاه امیرکبیر – دکتر میر حسینی

ژئوتکنیک دانش پویایی است که محیط مکانیکی زمین شناسی و عملکرد آن را به مهندسان می شناساند. مهندسی ژئوتکنیک شاخه ای از مهندسی عمران می باشد که هدف آن مطالعه مصالح طبیعی موجود در لایه سطحی زمین است. بطور کلی این علم شامل کاربرد مفاهیم مکانیک خاک و مکانیک سنگ در مسائل طرح پی می باشد. مکانیک خاک شاخه ای از علوم مهندسی است که به مطالعه مشخصات فیزیکی و رفتار توده خاک تحت بارهای وارده می پردازد .مهندسی پی (فونداسیون) کاربرد اصول مکانیک خاک در مسائل علمی است.
ژئوتکنیک مطالعه رفتار مهندسی سنگ ها و خاک ها در محل اجرای طرح های عمرانی وارائه راه حل های مناسب جهت بهسازی شرایط زمین است. فرق ژئوتکنیک با ژئومکانیک این است که در ژئوتکنیک رفتار مهندسی سنگ ها و خاک ها در محل اجرای طرح مطالعه می شود وراه حل ارائه می گردد اما در ژئومکانیک این رفتار در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار می گیرد.
مهندسی ژئوتکنیک یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که سالیان اخیر در پی رشد روزافزون تاسیسات حیاتی و صنایع بزرگ از یک سو و خسارات وارده بر مناطق زلزله خیز از سوی دیگر، موجب شده تا این رشته از دیدگاه بررسی تاثیر رفتار لرزه‌ای خاک بر مستحدثات بسیار مورد توجه قرار گیرد. زیرا، طراحی لرزه‌ای یا مقاوم سازی سازه‌ها با ملحوظ نمودن ابعاد ژئوتکنیکی آن امری اجتناب ناپذیر است.
داده های ژئوتکنیکی، آن دسته اطلاعات مربوط به زمین هستند که در برنامه ریزی، اکتشاف طراحی، ساخت و بهره برداری از سازه های مهندسی و پروژه های عمرانی و معدنی به کار رفته و ایمنی و کارایی موثر آنها را تضمین می کنند. این اطلاعات دامنه گسترده ای از داده ها را،در زمینه های مکانیک خاک، مکانیک سنگ، منابع آب، لرزه خیزی، مهندسی عمران و زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی، شامل می شوند. داده های ژئوتکنیکی هر پروژه عمرانی یا معدنی در طی مراحلی چند و به توسط روش های مختلف اکتشاف سطحی و زیر سطحی، تولید می شوند. این داده ها ممکن است به صورت خام بوده و یا داده هایی باشند که مورد تعبیر و تفسیر قرار می گیرد.

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه و کلیات
  • اثرات ساختگاه و حرکات مبنای طرح
  • روانگرایی
  • پایداری لرزه ای شیروانی ها

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: