دریافت جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراط

دریافت جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراط

جزوه موازنه مواد و انرژی دکتر خراط

پایه و اساس موازنه بر مبنای قانون اصل بقای می‌باشد. چنانچه این اصل برای ماده استفاده شود موازنه ماده به دست می‌آید و در صورتی که برای انرژی اعمال شود موازنه انرژی به دست می‌آید که همان قانون اول ترمودینامیک می‌باشد.
وازنه مواد مقدم بر موازنه انرژی است زیرا نوع انرژی‌هایی وابسته به جرم و خصوصیات آن می‌باشد لذا قبل از انجام هر گونه موازنه انرژی باید سیستم از لحاظ مواد موازنه شود.

در این درس دانشجویان یاد می گیرند که سیستمهای شیمیایی پیچیده می توانند بر اساس موازنه مواد و انرژی پیش بینی، کنترل و طراحی شوند. این درس برخی از ابزار اساسی که مهندسان شیمی در کار روزانه شان سر و کار دارند را معرفی می کند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: