دریافت جزوه مدیریت طرح های توسعه

دریافت جزوه مدیریت طرح های توسعه

جزوه مدیریت طرح های توسعه

پروژه به معنی طرح نقشه و پیشنهاد است. مدیری که بتواند هدفگذاری کند برنامه ریزی کند وظایف هر کس را مشخص کند مسئولیت ها و اختیارات هر فرد را تامین کند بر کارکنان پروژه نفوذ داشته باشد بر جنبه های مختلف پروژه کنترل داشته باشد با کارکنان کارفرما و طرفهای ذی نفع پروژه ارتباط صحیح برقرار نماید و هماهنگی های لازم را بعمل آورد.
 

  • کدام مدیر می تواند پروژۀ خود را به درستی مدیریت کند؟
    مدیری که بتواند هدف گذاری کند، برنامه ریزی نماید، وظایف هرکس را مشخص کند، مسئولیت ها و اختیارات هرفرد را تعیین کند، نیروی انسانی مورد نیاز را تأمین کند، برکارکنان پروژه نفوذ داشته باشد، برجنبه های مختلف پروژه کنترل داشته باشد، با کارکنان و کارفرما و طرف های ذی نفع پروژه، ارتباط صحیح برقرار نماید و هماهنگی های لازم را به عمل آورد.
     
  • وظایف مدیران پروژه:
    وظایف آن ها پیش بینی و برآورد مشکلات و مسائل مربوط به پروژۀ تحت سرپرستی، برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت و رهبری منابع انسانی، هماهنگی، ارتباط، کنترل و نظارت بر پروژه می باشد به طوری که پروژه طبق برنامه، با موفقیت و اثربخشی به اتمام برسد و از رضایت مندی کامل طرف های ذی نفع برخوردار باشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: