دریافت جزوه مته های حفاری و انواع آن

دریافت جزوه مته های حفاری و انواع آن

جزوه مته های حفاری و انواع آن

شاید بتوان گفت یکی از ابزار مهم و اساسی در حفر چاه مته می باشد، اگر مته بصورت صحیح انتخاب و استفاده شود مسلما در کاهش هزینه چاه موثر خواهد بود و این تجربه در همین اواخر در مناطق نفتخیز بخوبی ثابت شده است زمانیکه ما یک سری مته های PDC آزمایشی جدید را بکار گرفتیم و در نتیجه توانستیم روزهای دکل را کاهش دهیم.
نقش مته به تنهایی نمی تواند کارساز باشد، انتخاب صحیح مته با توجه به نوع سازند، نقش هیدرولیک، سیال حفاری و اعمال صحیح پارامترهای مکانیکی مانند وزن روی مته و چرخش، از جمله مسائلی هستند که بایستی با هم و در هماهنگی  بکارگیری مته استفاده شوند، ضمن اینکه دانش، مهارت و تجربه فرد مهندس ناظر مسئول در بکارگیری فاکتورهای ذکر شده بسیار چشمگیر است. با درک صحیح و استفاده بهینه از موقعیت ها و شرایط عینی از فاکتورهای مختلف، می توان انتظار داشت که از حداکثر کارائی مته استفاده کرد و هزینه یک متر حفاری را کاهش داد و در نتیجه کل هزینه حفر چاه نیز کاهش پیدا میکند. 

 

» فهرست مطالب:

فصل اول

 • مقدمه
 • تاریخچه مته
 • انواع مته ها

فصل دوم

 • مته های کاجی

فصل سوم

 • محاسبه، هزینه ها – گزارش مته
 • کد گذاری و طبقه بندی

فصل چهارم

 • طریقه ارزیابی و درجه بندی مته های کاجی

فصل پنجم

 • عوامل مهم در همر مفید یک مته

فصل ششم

 • مته های الماس
  • مته های الماس معمولی

فصل هفتم

 • مته های پی دی سی

فصل هشتم

 • شرکت های سازنده مته

فصل نهم

 • عملکرد و ارزیابی مته های استفاده شده
 • گزارش مته Bit Record

فصل دهم

 • متفرقه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: