دریافت جزوه ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی

دریافت جزوه ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی

جزوه ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی

– اهداف ارزیابی سازند و محاسبه پارامترهای اصلی مخزن:

 • تخلخل
 • درصد اشباع آب
 • جنس سنگ
 • نوع سنگ
 • ضخامت لایه تولیدی
 • قابلیت نفوذ پذیری

– تعریف نمودار (Log):
ثبت خواص مختلف فیزیکی، شیمیایی، الکتریکی و … سنگ مخزن و سیال در مقابل عمق را نمودار می نامند .

– تاریخچه نمودارگیری:
در سال ١٩٢٧ میلادی اولین دستگاه نمودارگیری الکتریکی جهت اندازه گیری اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از مخزن ساخته شد .

– هدف از نمودارگیری:
بدست آوردن اطلاعاتی از سنگ و سیال مخزن که اندازه گیری مستقیم آن امکان پذیر نمیباشد .

 • مشکل و پرهزینه بودن مغزه گیری
 • کافی نبودن حجم مغزه برای انجام آزمایشهای مختلف .
 • پیوسته نبودن اطلاعات در مغزه
 • اطلاعات مغزه بصورت مستقیم توسط نرم افزار های تحلیل گر قابل استفاده نیست.

– روش های رایج نمودارگیری:

 • نمودارگیری بوسیله کابل (Wire Line)
 • نمودارگیری بوسیله لوله مغزی سیار (CTL)
 • نمودارگیری بوسیله لوله های حفاری (TLC)
 • نمودارگیری در حین حفاری (LWD)

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: