دریافت جزوه آموزشی مخازن تحت فشار

دریافت جزوه آموزشی مخازن تحت فشار

جزوه آموزشی مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار به مخازنی اطلاق می گردد که فشاری بالاتر از اتمسفر داشته باشند. این مخازن بطور وسیعی در صنایع مختلف نظیر صنایع پتروشیمی، غذایی و دارویی، شیمیایی ، هسته ای و… بکار می روند. مخازن تحت فشار با توجه به کاربرد آن ها دارای انواع مختلفی هستند. به علت وجود فشار، مخازن تحت فشار دارای مخاطراتی هستند. به همین دلیل باید در طراحی، ساخت، نصب، بازرسی و کاربرد آن ها نهایت دقت به عمل آید تا این مخاطرات کاهش یابد.
در این جزوه ابتدا معرفی مختصری از مخازن بطور عام آمده است و سپس تمرکز بحث روی مخازن تحت فشار قرار گرفته است. پس از آن اجزای مخزن تحت فشار معرفی شده و عدسی ها به عنوان یک جزء مهم درمخزن تحت فشار مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. در ادامه درباره مواد، ساخت مخازن، بازرسی و استانداردها و بویژه در مورداستاندارد ASME بعنوان استاندارد معتبر در زمینه مخازن بحث شده است.
در قسمت آخر، طراحی مخازن آمده است. در مورد طراحی مخازن سعی شده است تا مطالب به شکل ساده تر و بدور از جزئیات غیر ضروری ارائه شود.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: