دریافت تلخیص نموداری نظرات شیخ اعظم انصاری

دریافت تلخیص نموداری نظرات شیخ اعظم انصاری

تلخیص نموداری نظرات شیخ اعظم انصاری

بی شک کتاب رسائل از کتاب ھای پر محتوا عمیق و دقیق در علم اصول فقه می باشد که جایگاه خود را ھنوز در بین دروس حوزوی حفظ نموده است؛ ارزش علمی موشکافی ھا و بررسی ھای ھمه جانبه ی شیخ اعظم ،شیخ مرتضی انصاری(ره)، بر کسی پوشیده نیست، البته تاکنون شرح ھا و بعضا تلخیص ھایی (مثل تلخیص آقای مسلم قلی پور گیلانی در سه جلد) نوشته شده است اما گستردگی، پیچیدگی و طولانی بودن برخی مباحث باعث می شود که رشته کلام از دست محصل خارج شده و بعضا محل نزاع و جایگاه بحث یا نتیجه یک قسمت فراموش شود و تدریس نیز برای استاد دشوار گردد.
برای حل این مشکل به نظر رسید که چکیده نموداری مباحث و ارایه چارچوب مطالب ، برای تدریس و تدرّس بسیار مفید و کارگشا باشد. برای این منظور ،چکیده نموداری مباحث ،نتایج نھایی ، تنبیھات و اھم نکات به شکل حاضر برای طالبین جمع آوری شد.

 

  • شما در این فایل با مطالب دسته‌بندی و طبقه بندی شده نظرات شیخ اعظم انصاری در کتاب ارزشمند فرائد الأصول یا همان رسائل را مشاهده می‌کنید. که شما را برای فهمیدن نظرات شیخ اعظم انصاری در مورد مسائل علم اصول یاری می‌کند.
  • کتاب فرائد الأصول از بهترین و دقیق ترین کتاب‌های موجود در علم اصول است که در مورد اصول عملیه بحث می‌کند، بحث های واقعا دقیق و کاربردی 
 
 

 

 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: