دریافت تعالیم قرآن در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین

دریافت تعالیم قرآن در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین

تعالیم قرآن در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین

امروزه بزهکاری یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف به شمار می رود. پیدایش جوامع و ارتکاب جرم در ابتدا از همان دوران هابیل و قابیل همراه بوده اند،زیرا از روزی که افراد دور هم جمع شدند و تشکیل جامعه دادند،جرم نیز همراه آنها شد و رفته رفته گسترش یافت. قرآن کریم برای پیشگیری از جرم و خشکاندن علل و ریشه های آن و اصلاح مجرمین مقررات بدیعی ارائه داده است.پیشگیری از جرم در قرآن شامل همه پیشگیرهای اجتماعی، کیفری و وضعی می شود. و با برنامه ریزی های صحیح، مانع از تصمیم قطعی مجرم به ارتکاب جرم، و ورود او به زندگی مجرمانه می گردد. و با راهنمایی های معقولانه و زیرکانه جرم را در مرحله عملیات و اقدام، خنثی و متوقف می سازد و با مجازات مجرمان و ضمانت اجرایی کیفری و ارعاب ناشی از آن، به پیشگیری کیفری از جرم می پردازد و راهکارهایی برای اصلاح مجرمین ارائه می دهد. هنگامی یک برنامه کامل و فراگیر و واقع بینانه است که برای تمامی مراحل و زمینه های ارتکاب جرم طراحی و اجرا شود و در همه آنها وظیفه باز دارندگی را به نحو شایسته انجام دهد.

البته اصلاح وتربیت و اجرای برنامه برای بازگشت مجرم به جامعه از دیدگاه قرآن بالاتر از هدف سزادهی و مکافات است. و قرآن برای ایجاد تعادل در وضعیت روحی و روانی مجرم و جبران خسارت ناشی از جرم، راهی جالب در پیش روی انسان قرار داده است که به مراتب از اعمال کیفر بر مرتکب اولی تر است. چنانکه در توبه، همیشه مفتوح است تا راه بازگشت و اصلاح فراهم باشد و خداوند مجرم را صرف ارتکاب جرم از خود نمی راند و عفو و گذشت را برای او در نظر گرفته و توبه را فرا روی او قرار داده است.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: