دریافت تحلیل انرژی و اقلیم شهر کاشان

دریافت تحلیل انرژی و اقلیم شهر کاشان

تحلیل انرژی و اقلیم شهر کاشان

 از نظر پهنه ‌بندی اقلیمی، شهر کاشان در پهنه اقلیمی با زمستان های نسبتاً سرد و تابستان های خیلی گرم  و خشک قرار گرفته است. کاشان در حدود جنوب و غرب در محاصره سلسله جبال مرکزی ایران قرار گرفته است. شهرستان کاشان در طول جغرافیایی۵۷ ۵۰ تا ۵۱۵۱ در شرق و عرض جغرافیایی ۳۳ ۲۷ تا ۳۴ ۲۸ در شمال گسترده شده و با وسعت ۱۰۰۰۰ کیلومتر مربع ، در شمال استان واقع شده است.

این شهر در ناحیه دشتی و پست شهرستان واقع است. آبادیهای اطراف کاشان که به دامنه کوهستان متصل هستند  عموما دارای آب و هوایی لطیف و معتدل می باشند.  ولی  مناطق اطراف کاشان که از جانب شمال شرق به زمین های شوره زار کویر مرکزی ایران اتصال پیدا می کنند دارای هوای خشک و سوزان میباشد و آب و هوا در قسمت جلگه ای کاشان  نیز گرم و خشک است. دلیل اصلی خشکی هوای کاشان مجاورت آن با دشت کویر و تعلق آن به منطقه خشک فلات ایران و قرارگیری در حاشیه کویر مرکزی است.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: