دریافت تحقیق کاربرد روش های چتری در تونل زنی در زمین های نرم

دریافت تحقیق کاربرد روش های چتری در تونل زنی در زمین های نرم

تحقیق کاربرد روش های چتری در تونل زنی در زمین های نرم

هنگامی که تونل سازی در زمین های سست وکم عمق انجام میگیرد لازم است که توده سنگ و خاک موجود در سینه کار تحکیم شود. قوس چتری از جمله روش های تحکیم زمین می باشد که بخشی یا نگهداری یک مقطع قبل از شروع حفاری نصب می شود. هدف از قوس چتری ایجاد یک غشاء قوسی به منظور تحکیم توده سنگ و خاک اطراف تونل قبل از شروع حفاری می باشد.این روش در تونل ها با ابعاد غیر معمول، روباره های کم عمق ودر مواردی که کاهش تغییر شکل ها حایز اهمیت است، دارای مزایای قابل توجهی است.

 

تحقیق کاربرد روش های چتری در تونل زنی در زمین های نرم در ۱۷ صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

 • چکیده
 • مقدمه
 • روش های بکار رفته برای نتیجه گیری در زمینهای نرم
 • روش های بهسازی
 • روش های حفاظتی
 • روش های پیش تیرزنی
 • مراحل اجرای پیش تقویت توسط لوله های چتری همراه با تصویر
 • تزریق فواره ای کم شیب همراه با تصویر
 • روش Spilling
 • روش لوله گذاری سقفی
 • پیش تیرزنی توسط سرمته ها فرورفته در زمین
 • سیستم پیش آسترزنی همراه با تصویر
 • تکنیک پیش برش
 • تکنیک پیش تونل زنی همراه با تصویر و جدول
 • نتیجه گیری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: