دریافت تحقیق پیشینه خارجی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سال ۲۰۱۸

دریافت تحقیق پیشینه خارجی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سال ۲۰۱۸

تحقیق پیشینه خارجی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سال ۲۰۱۸

در این فایل ۱۶ عدد پژوهش خارجی در خصوص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار دارد.
۶ عدد پژوهش خارجی مربوط به انعطاف پذیری روانشناختی است.
۶ عدد پژوهش خارجی مربوط به حرمت به خود است.
۸ عدد از این پژوهش ها مربوط به سال ۲۰۱۸- ۲۰۱۷ است و ۸ عدد از این پژوهش ها مربوط به سال ۲۰۱۶-۲۰۱۴ است و ۸ عدد از پژوهش ها مربوط به سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۱ است و ۵ عدد از پژوهش ها مربوط به سال ۲۰۰۹ الی ۲۰۰۴ است. 

کلیه منابع به صورت apa در انتهای صفحه قرار داده شده است. 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: