دریافت تحقیق سیستم بودجه بندی (ادبیات و تاریخچه تحقیق)

دریافت تحقیق سیستم بودجه بندی (ادبیات و تاریخچه تحقیق)

تحقیق سیستم بودجه بندی (ادبیات و تاریخچه تحقیق)

واژهٔ بودجه از زبان فرانسوی و آن هم از زبان انگلیسی گرفته شده. بدین‌صورت که رویهٔ تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان، ابتدا از کشور انگلستان شروع شده است. در فرانسوی قدیم بوژه، کیفی چرمی بوده که وجوه نقد را در آن نگهداری می‌کردند؛ و در انگلستان کیف چرمی‌ای که حاوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بوده و به پارلمان عرضه می‌شد، باجت (Budget) نام داشت.

در واقع بودجه که یک مفهوم در اقتصاد خرد است، برای شخص، خانواده، گروهی از افراد، کسب و کار، دولت، کشور و یا هر چیزی که درآمد کسب می‌کند و پول خرج می‌کند؛ اهمیت بسزایی دارد.چون مفهوم بودجه از آغاز پیدایش‌اش تاکنون تغییر و تحول بسیار یافته است، بنابراین، به‌دست آوردن تعریف کاملی که همهٔ مفاهیم آن در دوره‌های گذشته و حال را پوشش دهد، کار دشواری است. ولی به زبان ساده، می‌توان گفت که:

بودجه تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازهٔ زمانی معین (معمولاً یک ساله) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده است. این سیاست‌ها در قالب برنامه‌ریزی عملیات شرکت، مخارج سرمایه‌ای و گردش وجوه نقد مطرح می‌شوند.

 

» فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:

 • مفاهیم بودجه ریزی
 • مبانی بودجه ریزی
 • اهمیت و ضرورت بودجه
 • بودجه بعنوان وسیله کنترل
 • بودجه بعنوان وسیله برای مدیریت
 • بودجه برای برنامه ریزی
 • مقاصد بودجه ریزی
 • وظایف بودجه ریزی
 • ویژگی های یک سیستم بودجه ریزی مناسب
 • اصول بودجه
 • مراحل بودجه بندی
 • طبقه بندی در نظام بودجه ای
 • روشهای برآورد درآمد
 • روشهای برآورد هزینه
 • منابع و ماخذ

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: