دریافت تحقیق زمین شناسی – سنگ های آذرین

دریافت تحقیق زمین شناسی – سنگ های آذرین

تحقیق زمین شناسی – سنگ های آذرین

سنگ آذرین (Igneous rock) در زمین‌شناسی به سنگ‌های حاصل از انجماد مواد مذاب می‌گویند. سنگ‌های آذرین به دو بخش سنگ‌های آذرین درونی و سنگ‌های آذرین بیرونی تقسیم می‌شوند. سنگ‌های آذرین بیرونی حاصل فرایند آتشفشانی و بیرون ریختن مواد مذاب از دهانهٔ آتشفشان‌است اما سنگ‌های آذرین درونی حاصل فرایند ماندن مواد مذاب در آشیانه و سرد شدن آهستهٔ آن است. از انواع سنگ‌های آذرین بنیامینی گرانیت و از سنگ‌های آذرین بیرونی بازالت از همه معروف‌تر هستند. تقسیم‌بندی سنگ‌های شایانی توسط اتحادیه بین‌المللی در زمین‌شناسی IUGS صورت می‌گیرد .

 

تحقیق زمین شناسی – سنگ های آذرین در 23 صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است

 • سنگها به چند دسته تقسیم میشوند؟
 • سه دسته بزرگ از سنگ ها وجود دارند
 • سنگ آذرین چگونه تشکیل می شود؟
 • چگونه می توان گفت سنگی آذرین است؟
 • سنگ های آذرین از چه موادی ساخته شده اند؟
 • بافت سنگ های آذرین به طور کلی شبیه
 • ماگما چیست؟
 • عوامل موثر در تشکیل ماگما کدام اند؟
 • آب چه نقشی در تولید ماگما دارد؟
 • اجزای ماگما کدام اند؟
 • دمای ماگما چقدر است؟
 • تفاوت ماگما و گدازه چیست؟
 • نحوه تشکیل سنگ آذرین از ماگما
 • سنگ های آذرین درونی و بیرونی
 • تعریف سنگ های آذرین درونی
 • تعریف سنگ های آذرین بیرونی
 • تقسیم بندی سنگهای آذرین از نظر ساخت
 • تعریف ساخت حفره‌ دار
 • تعریف ساخت متراکم
 • تعریف ساخت مطبق یا جهت یافته
 • تعریف ساخت برشی
 • تعریف ساخت پورفیری
 • تعریف ساخت دانه‌ای
 • تعریف ساخت پگماتیتی
 • تعریف بافت سنگ های آذرین
 • بافت سنگهای آذرین بصورت زیر تقسیم‌بندی می‌شوند
 • تعریف بافت درشت بلور
 • تعریف بافت دانه ای
 • تعریف بافت پورفیروئید
 • تعریف بافت پگماتیتی
 • تعریف بافت پگماتیک گرافیک
 • تعریف بافت کروی
 • تعریف بافت آپلیتی
 • تعریف بافت ریز بلور
 • تعریف بافت دانه‌ای ریز بلور
 • تعریف بافت میکرولیتیک
 • تعریف بافت میکرولیتیک پورفیریک
 • تعریف بافت دلریتی
 • تعریف بافت شیشه‌ای
 • تعریف بافت شیشه‌ای مرواریدی
 • تعریف بافت هیالو پورفیریک
 • تعریف بافت هیالو اسفرولیتیک
 • تعریف بافت دیاپلکتیک
 • تعریف بافت اوتاکسیتیک
 • کاربرد سنگ های آذرین
 • جدول بافت و ساخت وکانی های تشکیل دهنده سنگ های آذرین

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: