دریافت تحقیق درباره گردشگری و اکوتوریسم

دریافت تحقیق درباره گردشگری و اکوتوریسم

تحقیق درباره گردشگری و اکوتوریسم

امروزه گردشگری فرهنگی بسیار رونق یافته است. گردشگری فرهنگی مرتبط با میراث فرهنگی است و بعد تاریخی یک جامعه را در بر می­گیرد. همچنین بیانگر فرهنگ جاری جامعه است. در این نوع گردشگری، گردشگر به جست و جو، فراگیری و تجربه درباره فرهنگ حال و گذشته جامعه خود یا دیگران می پردازند. توسعه گردشگری فرهنگی در درون کشور و ارتباط و آشنایی مردم از یکدیگر باعث فراگیری اجتماع ملی می­شود.
همبستگی ملی از مهمترین لوازم تداوم حیات اجتماعات ملی در عصر کنونی است. مطالعات نشان می­دهد که پایداری و فراگیری اجتماعات ملی در جوامع متنوع و از جمله ایران متکی به کم و کیف روابط مردم مناطق مختلف با یکدیگر است (اقبالی و همکاران، ۱۳۹۴: ۴۱).

 

» فهرست مطالب:

 • تاریخچه گردشگری
 • تاریخچه گردشگری در ایران
 • تعاریف گردشگری
 • انواع گردشگری
 • گردشگری تعطیلات
 • گردشگری داخلی
 • گردشگری فرهنگی
 • گردشگری شهری
 • گردشگری روستایی
 • گردشگری ماجراجویانه (ورزشی)
 • گردشگری مذهبی
 • گردشگری اخلاقی
 • تأثیرات مثبت گردشگری
 • کارکردهای مهم اجتماعی – فرهنگی گردشگری
 • کارکرد سیاسی
 • کارکرد زیست محیطی
 • گردشگری و درآمدزایی
 • توسعه گردشگری
 • عوامل درون ناحیه ­ای و برون ناحیه ­ای مؤثر بر گردشگری
 • گردشگری و جامعه میزبان
 • گردشگری پایدار
 • تعریف اکوتوریسم
 • اکوتوریسم پایدار
 • تعریف اکوتوریست
 • اصول اکوتوریسم
 • اثرات مثبت و منفی اکوتوریسم
 • ویژگی ­های اکوتوریست
 • واحدهای ژئومورفولوی در اکوتوریسم
 • راهکارهای گسترش صنعت اکوتوریسم
 • ذی نفعان عرضه اکوتوریسم
 • جوامع محلی
 • دولت
 • بخش خصوصی
 • جوامع مدنی و سازمان­های مردم نهاد
 • اکوتوریسم در ایران
 • اکوسیستم­های آبی ایران
 • منابع و مأخذ
 • این فایل مناسب برای نوشتن پایان نامه و پروپوزال است.
 • تمامی منابع به کار برده شده در لیست منابع انتهای صفحه قرار داده شده است و از منابع جدید نیز استفاده شده است.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: