دریافت تحقیق درباره چگونگی تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران پرتو قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری

دریافت تحقیق درباره چگونگی تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران پرتو قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری

تحقیق درباره چگونگی تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران پرتو قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری

بزهکاری به معنای عام از جمله هزینه ­هایی است که هر جامعه برای ایجاد امنیت، سنگینی آن را بر دوش خود احساس می­ کند، اما به معنای اخص در جایگاه باز تعریف بزهکاری جوانان می ­باشد، جامعه مجبور به پرداخت دو هزینه می ­گردد، یکی هزینه ایجاد امنیت و دیگر فرصت تربیت نسلی پاک و به دور از اندیشه ­های مجرمانه که در پرتو ناهنجاری جرم از دست می­ رود در این فرآیند تدابیر و اتخاذ روش­ های پیشگیرانه محوریت بر جوانی که به سمت حرفه ­ای شدن حرکت می ­کند، دارد، اما آنچه معمولاً در این عرصه مغفول می ­ماند بزهکاری اطفال و نوجوانان است.
بزهکاری اطفال را اگر نتوان در قلمرو بزهکاری بزرگسال بحث کرد، اما می­ توان به جرات آن را آبشخور بزهکاری بزرگسال دانست، به نوعی گام نخستین بزهکاری است که در تار و پود انحرافات لانه دارد. انحرافاتی که می ­توان در خانواده شروع شود در گروه ­های همسالان دوستان کوچه و محله در چارچوب بزه تزیین گردد و سوء­تربیت مدرسه آن را به اوج اندیشه­ های مجرمانه بکشاند، از طرفی شتاب زندگی سیستم عدالت کیفری در ظهور و نمود قوانین و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه امنیت مدار، موجبی دیگر در گسترش این آفت رو به رشد جامعه است (برومند، ۱۳۹۵: ۲).

 

فهرست مطالب:

 • مبانی نظری بزهکاری اطفال و نوجوانان
  • گفتار اول: بزهکاری نوجوانان
  • گفتار دوم: بحران بزهکاری جوانان
  • گفتار سوم: پایداری جوانان بر بزهکاری
  • گفتار چهارم: علل وقوع بزهکاری
   • علل اقتصادی بزهکاری
   • علل اجتماعی بزهکاری
   • عوامل فرهنگی
   • عوامل طبیعی  
   • عوامل اجتماعی ثانویه
   • مهاجرت   
   • خانواده و جرم 
   •  کمبودهای خانوادگی
   •  طلق یا جدایی والدین
   •  محیط آموزشی
  • گفتار پنجم: دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان
  • گفتار ششم: نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری
 • مبانی نظری نظام حقوق کیفری ایران و آئین دادرسی کیفری
  • گفتار اول: تاریخچه دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در ایران
  • گفتار دوم: آئین دادرسی کیفری درخصوص اطفال بزهکار
  • گفتار سوم: دادرسی بدون کیفرخواست در جرائم اطفال
  • گفتار چهارم: قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار
  • گفتار پنجم: اهداف تشکیل تشکیلات قضایی اطفال و نوجوانان
  • گفتار ششم: دادسرای اطفال و نوجوانان
  •  گفتار هفتم: دادگاه اطفال و نوجوانان
  •  گفتار هشتم: ویژگی های قضات دادگاه و دادسرای اطفال
  • گفتار نهم: نحوه تصمیم گیری در خصوص طفل و نوجوان بزهکار
 • مبانی تشکیل پرونده شخصیت
  • گفتار اول: تاریخچه پرونده شخصیت در ایران
  •  گفتار دوم: تخفیف و ندامت متهم در سقوط مجازات
  • گفتار سوم: عوامل موثر در شکل­ گیری و تکوین شخصیت
  • گفتار چهارم: نظریه ی فروید در مورد شخصیت
  •  گفتار پنجم: اختلال شخصیت
  • گفتار ششم: جبر و اختیار در جرم شناسی
  • گفتار هفتم: تعریف پرونده شخصیت
  • گفتار هشتم: پرونده شخصیت در دادرسی­ های اطفال و نوجوانان بزهکار
  • گفتار نهم: مولفه­ های پرونده شخصیت
  • گفتار دهم: محتویات پرونده­ ی شخصیت
  • گفتار یازدهم: اهداف مجازات ­ها با توجه به شخصیت متهم
  • گفتار دوازدهم: طرز تشکیل پرونده شناسایی شخصیت
   • تحقیق و پژوهش اجتماعی
   • آزمایش پزشکی و روانپزشکی
   • آزمایش روانشناسی و راهنمای حرفه ای
   • آزمایش زیست محیطی
  • گفتار سیزدهم: ویژگی­ های مجازات ­ها و شخصیت بزهکار
  • گفتار چهاردهم: وضع خاص متهم یا سابقه­ ی او در قوانین ایران
 • پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری
  • گفتار اول: اهمیت تشکیل پرونده شخصیت در اسناد بین المللی
  • گفتار دوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت
  • گفتار سوم: زمان و نحوه­ ی تشکیل پرونده شخصیت
  • گفتار چهارم: محاسن تشکیل پرونده شخصیت
  • گفتار پنجم: سیر رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار
  • گفتار ششم: پرونده شخصیت اطفال در فرآیند دادرسی کیفری
  • گفتار هفتم: شخصیت مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری
  • گفتار هشتم: کشف جرم
  • گفتار نهم: تعقیب متهم
  • گفتار دهم: مرحله تحقیقات مقدماتی
   • صدور قرار تأمین کیفری
  • گفتار یازدهم: مرحله صدور رأی و تعیین مجازات
  • گفتار دوازدهم: مرحله اجرای حکم
 • اصل فردی کردن مجازات
  • گفتار اول: اصل فردی کردن مجازات و پیامدهای آن
  • گفتار دوم: فردی نمودن تقنینی مجازات
  • گفتار سوم: فردی نمودن قضایی مجازات
  • گفتار چهارم: فردی نمودن اجرایی مجازات
  • گفتار پنجم: نهاد تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات
  • گفتار ششم: نوسانات کیفی شخصیت بزهکار در مجازات
  • گفتار هفتم: اجرای مجازات با توجه به شخصیت بزهکار
  • گفتار هشتم: مجازات­ های جایگزین حبس
  • گفتار نهم: آزادی مشروط
  • گفتار دهم: رابطه شخصیت بزهکار با پذیرش عفو خصوصی
  • گفتار یازدهم: طبقه ­بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران
 • موانع و دشواری­ های بکارگیری پرونده شخصیت
  • گفتار اول: موانع عملیاتی شدن پرونده شخصیت
   • موانع قانونی
   • نداشتن الزام قانونی به تشکیل پرونده شخصیت
   • تراکم پرونده­ های کیفری و تالی فاسد آن در فردی کردن تصمیم­ های قضایی
   • موانع قضایی
   • ضعف آموزشی (غفلت از اهمیت موضوع)
   • انتصاب­ها
   • موانع اجرایی  
   • تأثیر پرونده شخصیت مجرمین در رسیدگی به اتهامات مجدد
 • منابع و مأخذ 

در این فایل که مناسب برای پروپوزال و پایان نامه نویسی مقطع کارشناسی و ارشد و دکتری است. کلیه عناونی موجود در فهرست مطالب به طور کامل شرح داده شده است همچنین از منابع جدید استفاده شده است. در این تحقیق از ۳۸ کتاب و ۴ مجله و ۴ مقاله شخصی و ۱۰ پایان نامه و ۹ عدد فصلنامه استفاده شده است.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: