دریافت تحقیق درباره تاریخ – فرهنگ و تمدن سلوکی و اشکانی

دریافت تحقیق درباره تاریخ – فرهنگ و تمدن سلوکی و اشکانی

تحقیق درباره تاریخ – فرهنگ و تمدن سلوکی و اشکانی

خشایار شاه برای جبران شکستی که در دشت ماراتن به لشکریان پدرش وارد شده بود، در سال ۴۸۰ ق.م با سپاه‌ گرانی که هرودت مورخ یونانی تعداد آن ها را به گزاف ۲٫۶۴۱٫۰۰۰ نفر و سایر مورخین ۱۰۰٫۰۰۰ نفر و برخی هم ۳۵٫۰۰۰ نفر نوشته اند، عازم یونان شد و با سپاه ده هزار نفری اسپارت به فرماندهی لئونداس به جنگ پرداخت که ظاهراً فاتح شد و مردم اسپارت شهر را تخلیه کردند و خشایار شاه هم آنجا را به آتش کشید و در دنباله اقدام توسعه طلبانه‌اش معبد پارتنون را که متعلق به آتنا دختر زئوس خدای خدایان بود را آتش زد.

در بابل نیز چنین کرده بود و مجسمه مردوک خدای ملی بابلیان را که مورد ستایش و احترام مردم بابل و بعضی از مردم کشورهای دیگر امپراطوری بودند از معبد بزرگ بعل خارج کرده بود. همه این خودخواهی‌ها به آشفتگی هر چه بیشتر اوضاع کمک می‌کرد و در نتیجه آتش طغیان و شورش‌ها را تندتر می ساخت و بر شدت نارضایتی‌ها می‌افزود، چنان که آتش کینه مردم آتن بر علیه ایران افروخته شد و پیوسته مترصد بودند که در فرصتی مناسب از پارسیان انتقام گیرند. اگر چه در زمان خشایار شاه به علت عدم وحدت در شهرهای یونانی این کار عملی نبود، ولی سرانجام در زمان داریوش سوم اهالی مقدونیه پرچمدار این نهضت و اندیشه در سرزمین یونان شدند.

مقدونیه، سرزمینی ثروتمند بود و اساس اقتصاد آن بر پایه کشاورزی خوب مقدونیه نهاده شده بود و همین امکانات طبیعی سبب شده بود ملت واحدی از کشاورز و گله‌‌دار و شبان تحت اداره یک نفر پادشاه در آنجا تشکیل شود.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: