دریافت تحقیق درباره انرژی و سوخت های زیستی

دریافت تحقیق درباره انرژی و سوخت های زیستی

تحقیق درباره انرژی و سوخت های زیستی

بحران انرژی، آلودگی‌ها و آثار زیست‌محیطی ناشی از استفاده سوخت‌های فسیلی، باعث شده است تا بشر به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر روی آورد. یکی از انواع انرژی‌های تجدیدپذیر سوخت زیستی (biofuel) می‌باشد که به سه صورت جامد، مایع و گاز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

محتوای انرژی سوخت زیستی از منابع زیستی و مواد آلی که بدن موجودات زنده را می‌‌سازند به وجود آمده است. در واقع سوخت زیستى نوعى از سوخت است که از منابع زیست‌توده (بیومس‌) به وجود مى‌آید. این بدان معناست که ماهیت سوخت زیستى به گیاهان برمی‌گردد و همین امر موجب تجدیدپذیر بودن آن می‌شود.

این فایل در مورد انواع انرژی های زیستی و به ویژه سوخت های زیستی می باشد.
در ابتدا در مورد ماهیت و منابع انرژی توضیح مختصری ارائه شده است.
سپس ضمن ارائه تاریخچه ای از سوخت های زیستی ، انواع این سوخت ها معرفی شده اند.
در این راستا یک نمودار برای معرفی انواع انرژی های زیستی ارائه شده است.
فرایندهای تولید هر یک از سوخت های زیستی نیز در ادامه مظرح شده و کاربردهای دیگر مربوطه نیز بیان شده اند.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: