دریافت تحقیق درباره استفاده از منابع بادی و خورشیدی برای کاهش هزینه ها و بهبود شاخص های شبکه

دریافت تحقیق درباره استفاده از منابع بادی و خورشیدی برای کاهش هزینه ها و بهبود شاخص های شبکه

تحقیق درباره استفاده از منابع بادی و خورشیدی برای کاهش هزینه ها و بهبود شاخص های شبکه

پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی در مقیاس وسیع با استفاده انرژی میسر شده است و انرژی، ابزاری سیاسی و اقتصادی است که امنیت کشورها به آن وابسته است. آلودگی محیط زیست در اثر احتراق سوختهای فسیلی و شتاب فزاینده در جهت به پایان بردن منابع انرژی دو بحران بزرگی هستند که امروزه بشر با آنها روبروست. تحولات جهانی در زمینه توجه به حفظ محیط زیست و فناپذیر بودن منابع فسیلی، گرایش به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را سرعت بخشیده و روز به روز توجه بیشتری را به خود معطوف می کند.       
با پیشرفت علوم و تکنولوژیهای مربوط به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در جهان، نیاز به تحقیق  و بررسی های فراوان در این ارتباط و افزایش سقف منابع انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی جهان وجود دارد. این بررسی ها با توجه به دلایل مختلف لزوم استفاده از این منابع و با توجه به بحث های اقتصادی شامل قیمت برق تولیدی از منابع و سوخت های مختلف صورت می گیرد. در این میان بایستی تحلیلی جامع صورت گیرد که با استفاده از کدامیک از این روش ها می توان بهترین صرفه جویی اقتصادی را نمود. این تحلیلها از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف استفاده از منابع انرژی تجدید شونده، کاهش هزینه ها می باشد، مورد توجه بسیاری است.

استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در شبکه های توزیع انرژی با عنوان منابع تولید پراکنده برای بارهای مصرفی پراکنده و کم در مناطق دور افتاده نظیر روستاهای دور افتاده و جزایر کم جمعیت می تواند راهکار مناسبی جهت کاهش هزینه های اقتصادی، کاهش آلودگی محیط زیست و افزایش بهره وری انرژی گردد.  همچنین از آنجایی که مهمترین هدف از استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش هزینه ها است لذا لازم است تا بررسی های اقتصادی دقیقی برای شبکه های توزیع مورد نظر صورت گیرد و نوع منبع انرژی لازم برای تامین بارهای مصرفی و مقدار انرژی تولید شده با توجه به سایر پارامترها نظیر نوع و اندازه بارهای مصرفی و نرخ تغییراتشان، هزینه احداث و بهره برداری نیروگاه های بادی یا خورشیدی و مقایسه آن با هزینه سوخت مصرفی نیروگاه ها، هزینه احداث و بهره برداری شبکه برق سراسری در منطقه و نرخ برق مصرفی آن توسط مشترکان، شرایط جغرافیایی محیط برای استفاده از انواع انرژی های تجدیدپذیر ممکن مدنظر قرار گیرد.

 

» فهرست مطالب:

  • فصل اول: انرژی های پایان ناپذیر
  • فصل دوم: شبکه‌های توزیع
  • فصل سوم: انرژی باد
  • فصل چهارم: سیستمهای فتوولتائیک
  • منابع و مأخذ

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: