دریافت تحقیق بررسی فرمولاسیون و عملکرد ممانعت کننده های برج خنک کننده (سیستم مس و فولاد)

دریافت تحقیق بررسی فرمولاسیون و عملکرد ممانعت کننده های برج خنک کننده (سیستم مس و فولاد)

تحقیق بررسی فرمولاسیون و عملکرد ممانعت کننده های برج خنک کننده (سیستم مس و فولاد)

حفاظت از خوردگی سیستم های گرمایش و سرمایش بخصوص خطوط انتقال آب از بزرگترین مسائلی است که در صنایع پتروشیمی و پالایشگاه درخور توجه است. کاربرد ممانعت کننده‌ها خوردگی به ویژه در سیستم های بسته، از برجسته‌ترین روش های حفاظت در مقایسه با سایر روش هاست. سیستم‌های خنک کننده معمولا شامل تعدادی فلزات نامشابه می‌باشد.  قطعات فولاد در خطوط انتقال آب در سیستم های گردشی به طور وسیع کا برد دارند. بنابراین اولین  استفاده ممانعت کننده در سیستم خنک کننده حفاظت از فولاد کم آلیاژ می‌باشد. از طرفی آلیاژ ها مس به دلیل آنکه نسبتا مقاومت بیشتری در برابر برخورد شدن نسبت به مس خالص دارند به طور وسیعی در مبدلهای حرارتی به کار گرفته می‌شوند. بنابراین ممانعت کننده مورد استفاده باید بر روی فولاد و مس اثر گذار باشد و خوردگی مجموع این سیستم را کاهش دهد.

 

» فهرست مطالب:

 • ۱- مقدمه
 • ۲- برج های خنک کننده
  • ۲-۱-ا جزای برج های خنک کنند
  • ۲-۲- مکانیزم عملکرد برج های خنک کننده
 • ۳- انواع خوردگی در برج های خنک کننده
  • ۳-۱- خوردگی حفره ای 
  • ۳-۲- خوردگی انتخابی
  • ۳-۳- خوردگی گالوانیکی
  • ۳-۴- خوردگی شیاری
  • ۳-۵- خوردگی بین دانه ای
  • ۳-۶- خوردگی تنشی
  • ۳-۷- خوردگی سایشی
 • ۴- بازدارنده هاى خوردگى
  • ۴-۱-بازدارنده بنزوتری آزول
  • ۴-۲-بازدارنده هاى ترکیبى
 • ۵- ممانعت از خوردگی در برج های خنک کننده
  • ۵-۱- استفاده از ترکیب ممانعت کننده ها
  • ۵-۳- عوامل موثر در بازدارنده ها در برج های خنک کننده

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: