دریافت برنامه زمانبندی پالایشگاه – Hengam Gas Treatment Project

دریافت برنامه زمانبندی پالایشگاه – Hengam Gas Treatment Project

برنامه زمانبندی پالایشگاه – Hengam Gas Treatment Project

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: P6 – PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: ۹۲۵
 • تعدادفعالیت: ۶۶۰
 • مسیر بحرانی – نمودار گانت – زمانبندی – تخصیص منابع – WBS
 • زبان: انگلیسی
 • محدوده زمانی: ۹۲-۸۹
 • ۲۰ صفحه

 

 1. برنامه زمانبندی تفصیلی
 2. برنامه زمانبندی کلان
 3. نمودار WBS
 4. نمودار منبع
 5. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، منابع، روابط پیش نیازی شامل فعالیت های اصلی:
 • Hengam Gas Treatment Project
  • Administration & Support
   • Insurance
   • Certification
   • Service for Company Representative
  • Engineering
   • FEED Review & Updating
    • FEED Review & Updating
   • Detail Engineering
    • Feed Endorsement Report
    • Site Preparation and Buildings
    • Process
    • Safety
    • Piping
    • Mechanical
    • Civil
    • Civil Structure
    • Electrical
    • Instrument & Control
    • Construction , Pre commissioning & Commissioning Documents
   • Final Documentation
  • Equipment Procurment
   • HVAC
   • Safety
   • Instrument
   • Electrical
   • Piping
   • Packages
   • Mechanical (Rotary & Utility)
    • Compressor
    • Pumps
    • Utility
   • Mechanical (FIX)
   • Civil Stuff & Structure
   • Procurement Services
  • Construction
   • Construction Works Including Installation , Fabrication & etc.
    • Civil Works
     • Site Preparation
     • Buldings
     • Equipmet Foundation
    • Structure
    • PipeRack
     • Mechanical
     • VESSELE
     • EXCHANGER
     • FILTER
     • AIR COOLER
     • TANK
     • COMPRESSOR
     • PUMP
     • PACKAGES
     • SRU Package
    • Piping
     • U/G
     • A/G
    • Electrical
    • Electrical Erection
     • Cabling
     • Cable Trays & Ladders & accessories
     • Lighting Work
     • Earthing and Lightning Protection System
     • Cathodic protection System
     • Telecomunication System
    • Instrument Equipment.
     • Cabling
     • Cable Ladders & Trays
     • Control System
     • F&G system
     • Loop Check
     • Hook Up
     • Calibration
    • Fire Proof , Paint , Insulation
    • HVAC
    • Safety & Fire Fighting
   • Precommissioning & Commissioning
    • Pre Commissioning
    • Commissioning
 • Activity Number: 660
 • Duration: 925
 • WBS – Gantt Chart – Critical – Schedule – Resource – Resource Graph – CPM – WBS
 • Date: Shamsi
 • Type of file: P6-PDF
 • Pages:20
 • Range of Date: 1389-1392
 • Language: English

 

 1. Detailed Scheduling
 2. Overal Schedule
 3. WBS Chart
 4. Resource Graph
 5. Schedule with Gantt Charts Chart, Critical Path, Breakdown Structure, Preconditions Relationship Includes Main Activities

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: