دریافت برنامه زمانبندی و کنترل پروژه اجرای تونل آیدوغموش قطعه ۲ به روش دکتر قدوسی

دریافت برنامه زمانبندی و کنترل پروژه اجرای تونل آیدوغموش قطعه ۲ به روش دکتر قدوسی

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه اجرای تونل آیدوغموش قطعه ۲ به روش دکتر قدوسی

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه  در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: Excell-MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت: ۴۰۱
 • تعدادفعالیت: ۴۹
 • زمانبندی – مسیر بحرانی – CPM – نمودار
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: ۹۳-۹۲

 

 1. شکست هزینه زمان در ۳ مرحله (شکست فعالیتها – مدت معمولی (ND) – احجام – واحد – مدت شکسته شده (CD)  – هزینه معمولی (NC) – هزینه شکسته شده (CC) – Cost Slope  – نمودار گانت – مسیر بحرانی
 2. نمودار شبکه CPM
 3. نمودار جریان نقدینگی (پرداخت پس از ۶ ماه – هزینه مستقیم و غیر مستقیم تجمعی – پرداخت) به همراه جدول محاسبات
 4. کنترل هزینه (تجمعی پیش بینی شده – تجمعی واقعی – تجمعی ارزش کسب شده) به همراه جدول محاسبات
 5. زمانبندی تفصیلی (شکست فعالیتها – احجام – واحد – راندمان – نحوه محاسبات مدت زمان – هزینه – مسیر بحرانی – نمودار گانت) شامل فعالیتهای اصلی:
 • عملیات اجرایی پروژه تونل آب
  • احداث تونل
   • عملیات اجرایی تونل از خروجی
    • اجرای پرتال تونل از خروجی
     • حفاری تونل از خروجی
     • لاینینگ تونل از خروجی
   • عملیات اجرایی تونل از ورودی
    • اجرای پرتال تونل از ورودی
     • حفاری تونل از ورودی
     • لاینینگ تونل از ورودی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: