دریافت برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی ۱ طبقه – ۳ ماهه

دریافت برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی ۱ طبقه – ۳ ماهه

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی ۱ طبقه – ۳ ماهه

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: Word-Visio-MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: ۸۲
 • تعدادفعالیت: ۴۱
 • ساختار شکست – مسیر بحرانی – تخصیص منابع – شرح کار – نمودار منابع – WBS
 • ۹صفحه
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: ۹۴

 

 1. زمانبندی تفصیلی.
 2. شرح مراحل اجرای کار ساخت ساختمان یک طبقه.
 3. نمودار شبکه ای (CPM).
 4. لیست منابع پروژه اجرای ساختمان بتنی ۱ طبقه.
 5. جدول توزیع منابع ماشین آلات و نیروی انسانی پروژه ساخت ساختمان بتنی ۱ طبقه.
 6. نمودار تعداد تراک میکسر مورد نیاز در هر ماه جهت ساخت ساختمان بتنی یک طبقه .
 7. نمودار تعداد پمپ مورد نیاز در هر ماه جهت ساخت ساختمان بتنی یک طبقه .
 8. نمودار تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در هر ماه جهت ساخت ساختمان بتنی یک طبقه .
 9. نمودار WBS.
 10. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، تاریخ های شروع و پایان، مدت هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • عملیات ساخت و ساز یک ساختمان یک طبقه
  • تهیه نقشه ها
  • اجرای کار
  • مرحله ساخت سقف ساختمان
  • ساخت و معماری داخل ساختمان
  • معماری بیرونی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: