دریافت برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی ۴ طبقه – ۵ ماهه (۳ طبقه + پارکینگ)

دریافت برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی ۴ طبقه – ۵ ماهه (۳ طبقه + پارکینگ)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی ۴ طبقه – ۵ ماهه (۳ طبقه + پارکینگ)

مدیریت مؤثر پروژه  یک اصل کلیدی  در هر پروژه  مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پی گیری فعالیت های پروژه  در طی  یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آنها  را به تأخیر انداخت، مگر اینکه  کل پروژه با  تأخیر روبرو  شود، شناسایی کنند.

فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار  نگرفته اند را می توان  در  گروه فعالیت های شناور قرار داد.

نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ:شمسی
 • گانت‌چارت
 • مدت:۲۱۰
 • تعدادفعالیت:۵۳
 • زمانبندی– مسیر بحرانی-CPM –نمودار گانت- زمان خوشبینانه و بدبینانه
 • زبان:فارسی
 • محدوده زمانی: ۹۲-۹۳

 

برنامه زمانبندی ساختمان:

 1. زمانبندی تفصیلی
 2. زمانبندی تفصیلی با زمانهای بدبینانه
 3. زمانبندی تفصیلی با زمانهای خوشبینانه
 4. مسیر بحرانی
 5. نمودار شبکه CPM
 6. برنامه زمانبندی به همراه:
  • نمودار گانت چارت،
  • مسیر بحرانی،
  • ساختار شکست،
  • روابط پیشنیازی،
  • زمان بدبینانه،
  • زمان خوشبینانه
  • شامل فعالیتهای اصلی:
   عملیات اجرایی پروژه
   احداث ساختمان
   تجهیز کارگاه
   عملیات تخریب و سازه نگهبان
   عملیات خاکبرداری و پی‌کنی
   عملیات اجرایی ساختمانها 
   اجرای فونداسیون
   اجرای اسکلت فلزی
   اجرای سقف دال بتنی
   اجرای دیوارها
   اجرای نازک کاری مرحله اول
   نازک کاری و نصب تاسیسات

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: