دریافت بررسی و اعتبار بخشی مدل های فرزند پروری

دریافت بررسی و اعتبار بخشی مدل های فرزند پروری

بررسی و اعتبار بخشی مدل های فرزند پروری

یکی از چالش ها و دشواریهای والد بودن و فرزند پروری، مدیریت رفتار کودکان است. اینکه در مقابل لجبازی، نافرمانی یا بدرفتاریهای کودک چه پاسخ و واکنشی داشته باشیم، از پرسش های رایج والدین است. چه رفتارهایی در هر سن، مطلوب یا نامطلوب به شمار می آید و برای افزایش رفتارهای مثبت کودک یا شکل دادن و ایجاد رفتارهای مطلوب چه باید کرد.

والدین آسان­گیر، صرفاً پذیرا هستند و درخواست و توقع بسیار کمی از فرزند خود دارند و از هر نوع اعمالِ مهاری بر کودک، خودداری می­کنند. این والدین در حالی که فرزندان رشد کافی نکرده­اند و هنوز توانایی تصمیم­گیری در بسیاری از امور را ندارند، به آنها اجازه می­دهند که در هر سنی، خودشان تصمیم بگیرند و حتی تصمیماتی بگیرند که مستلزم کسب تجربه و دانش هستند که فرزندانشان، هنوز به آنها دست نیافته­ اند. به فرزندان اجازه می­دهند هر وقت و هرچه دوست دارند بخورند و هر ساعتی خواستند و به هر میزانی که می­خواهند بخوابند و تلویزیون تماشا کنند و یا بیرون از خانه بمانند.

والدین با اقتدار منطقی در مقایسه با سایر والدین، گرم­تر و صمیمی ­تر هستند. این والدین هم به استقلال و تصمیم­ های فرزندان خود احترام می­گذارند و هم قوانین و معیارهای مناسب تعیین می­کنند؛ و در مواضع خود، قاطع و محکم هستند و در عین حال در مورد راهنمایی­ ها، معیارها و مخالفت ­های خود دلایل منطقی و قاطعانه ارائه می­کنند. سبک فرزندپروری این والدین نه تنبیه کننده است و نه قوانین و معیارهای غیر قابل انعطاف تعیین می­کنند.

تگ(برچسب): ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: